Digital Samtid Del 3

Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor?

 

I Edward Snowden sitt intervju med den tyske TV-kanalen NDR forklarer han hvorfor han valgte å spre hemmelighetsspemplet informasjon om amerikansk overvåkning på deres eget folk og også personer utenfor amerikas grenser: «I would say sort of the breaking point is seeing the director of NSA directly lie under oath to congress; There is no saving an intelligence community that believes it can lie to the public and the legislators who need to be able to trust it and regulate its actions. Seeing that really meant it was no going back».

Da Edward Snowden publiserte hemmelighetsstemplet informasjon rundt sentrale etteretningsoperasjoner, både innenfor det amerikanske etteretningsbyrået NSA, og andre etteretningsbyråer som GCHQ i Storbritannia, ASD i Australia, CSEC i Canada og mange flere, visste han at det han gjorde var ulovlig. Derfor var han tvunget til å reise utenlands for å utlevere informasjonen til journalister og verdens befolkning. Han måtte også søke om asyl i utlandet, for å reise tilbake til USA ville ende med at han måtte forsvare seg i en sak han ikke kunne vinne. Så hvorfor gikk Edward Snowden gjennom alt bryet med å lekke informasjonen? Han gjorde det fordi han mente at den amerikanske befolkningen, samt resten av verden, fortjente å få kjennskap til disse programmene. I hans øyne var lekkasjene hans et moralsk og etisk riktig valg, selv om det var et ulovlig valg. Her er jeg helt enig med Snowden; å opprettholde overvåkning av verdens befolkning uten å gå via sentrale kontrollerende organer innenfor regjeringene til de involverte landene er et grovt overtramp av både vår frihet og personvern. Når den mest involverte aktøren i disse operasjonene, nemlig NSA, i tillegg har løyet under ed i amerikansk kongress gjentatte ganger når de blir spurt om de innhenter informasjon om den amerikanske befolkningen, indikerer det at programmene som ble oprettholdt ikke alltid foregikk i henhold til amerikanske og internasjonal lovgivning.

 

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer?

Den største problemstillingen med slike lekkasjer av hemmelighetsstemplet informasjon er om informasjonen som kommer frem skal virke som et skjold for å beskytte gjerningspersonen som uthentet den. Hvis funnene til Edward Snowden viser at regjeringen i USA samt andre land har sveket deres egen befolkning gjennom å opprettholde programmer som innhenter og lagrer informasjon om enkeltindivider selv om de ikke er mistenkte i en kriminell handling, burde da Edward Snowden slippe kriminell forførgelse?

 

Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?

Hovedargumentet som mange sier når de mener at de ikke bryr seg om statlig overvåkning er: «jeg har ingenbting å skjule, så hvorfor skulle jeg bry meg?». Dette argumentet sier at det er greit for myndigheter å hente inn min private informasjon, uten mitt samtykke, fordi jeg ikke føler jeg har noe å skjule for myndighetene. Det disse personene ikke innser er at det ikke bare handler om privatlivene deres, og forfølgelse av eventuelle kriminelle handlinger; det handler om deres frihet. Når tilstrekkelig av deres data-aktivitet samles inn til å kartlegge deres interesser, vaner, orientering (hvor de går og når), samt kjøpekraft og kjøpsvaner, kan denne informasjonen brukes til å lage en analyse om personen og videre selges til høystbydende. Denne typen datainnhenting og analyse kalles psykometri og har blitt brukt blant annet av Cambridge Analytics til å kartlegge hele den voksne befolkningen i USA. Med kartlegge mener jeg at ved bruk av deres stordata kunne selskapet lage en profil for hver eneste voksne person i Amerika hvor man, med ganske stor sikkerhet kan kartlegge personenes: kjønn, alder, interesser, seksualitet, verdier, ekstroversjon, nevrotisme, partitilhørighet osv. Deretter selges informasjonen videre. Det er ingen måte å argumentere mot at dette er et brudd på menneskers frihet og personvern.

(kilde: https://nrkbeta.no/2017/02/04/dataene-som-snudde-verden-pa-hodet/)

Informasjonen kan også brukes til andre ting, f.ks til å hente data fra utendlanske selskaper for å hjelpe til med produktutviklingen til egne produkter.

 

Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?

 

Selv om jeg selv kan bruke argumentet jeg skrev overfor og si at jeg ikke har noenting å skjule, bør jeg fortsatt tenke på det digitale fotavtrykket jeg legger etter meg kontinuerlig. Selv om jeg mener jeg ikke har noe å skjule kan jeg fortsatt dukke opp gjennom søketjenester som XKeyScore. Men det er også viktig å ikke bli for paranoid og ikke la redselen for overvåkelse hindre livet mitt på noen måte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s