Hvordan nåtidens internett og informasjonsteknologi endrer vår hverdag.

Vi lever i en forandret tid; med internett er nå kunnskap og sosiale relasjoner simplifisert og bare sekunder unna. Dette er gjort mulig med en stor fascinasjon og kontinuerlig arbeid for å forbedre informasjonsteknologien. Dagens informasjonsteknologi, koblet sammen med et utrolig lett tilgjengelig internett, har endret hvordan vi i Norge, og store deler av den vestlige verden, kommuniserer og forholder oss til hverandre, og til informasjon.

Når Medietilsynet i 2016 undersøkte ungdom mellom 14 og 16 sitt internettbruk kom det frem at ungdommer i Norge i denne aldersgruppen i dag bruker 5-6 timer på nettet hver dag. Synet av slike tall kan være både overraskende og foruroligende, men jeg synes ikke at det er overraskende. Uansett, før man spekulerer videre hvilke konsekvenser et slikt nivå med internettbruk kan ha, er det viktig å forstå hva vårt internett faktisk er. Det Store Norske Leksikon definerer internett som et ”nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet protocol (IP).” En viktig distinksjon her er at internett ikke er det samme som world wide web; WWW, eller world wide web, er simpelthen bare ett globalt informasjonsrom innenfor internettet som brukes til de aller fleste nettsteder. Men det finnes fortsatt andre informasjonsrom i vårt internett.

Dokumentarfilmen ”Lo and behold” viste både de positive og de negative konsekvensene samt mulighetene for internettet og moderne informasjonsteknologi. Her er mine svar på spørsmålene angående filmen:

Var det noe som overrasket deg i filmen, i så fall hva?

Det var mye informasjon fra filmen som for meg var ny og overraskende. En av de er at hjerneaktivitet nå kan måles utenfor hjernen og man kan se at vi mennesker har, generelt sett, de samme tilknytningene og visualiseringene av ord og situasjoner uansett oppvekst, språk eller fødested. At hele internettet kan gå ned for telling med en stor erupsjon fra solen, og at vi først da vil innse hvor avhengige vi er av internettet i dag.

Var det noe som var vanskelig å forstå? I så fall hva?

 

Hele konseptet med internett er for meg relativt vanskelig og forstå, og når en person prøvde å forklare responstiden til internettet med utregninger og formler ble ikke oppgaven enklere; snarere tvert i mot.

 

Nevn noen avgjørende måter internettet har forandret dagliglivet vårt på.

 

Internettet har ført oss mye mer sammen, men samtidig ført oss lenger fra hverandre. Internettet har gitt oss en enkel  måte og kommunisere med venner, men også med nesten alle andre i verden! Hadde ikke jeg hatt internett tviler jeg på at jeg hadde vært like mye på rommet mitt alene; jeg hadde vært mer med venner og familie i virkeligheten. Jeg hadde også vært mer tilstede generelt: med internett i lommen til enhver tid er jeg både overalt og ingen steder samtidig.

 

Til slutt skal jeg svare på oppgavene som ligger vedlagt i teksten Digital samtid – del 1.

 

DEL 1

 

1: hvor mange timer bruker jeg daglig på Internett?

 

A – Jeg vil tro rundt 5-6 timer.

2: Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

 

A – Jeg bruker Facebook, Snapchat, Instagram og Reddit daglig

 

3: Hvor mange i Norge bruker Facebook og Snapchat?

 

Norge har 3 millioner daglige brukere på Facebook, og http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/ sier at rundt 2,7 millioner nordmenn er på Snapchat.

 

4: Hvor mange nordmenn bruker internettet?

 

Jeg fant ikke tall på dette men jeg tror det er trygt å si at nesten alle nordmenn bruker Internett.

 

5: Hvordan kan økningen av ensomhet skyldes den digitale måten vi kommuniserer?

 

Når mesteparten eller en stor del av kommunikasjonen vår skjer vie Internett distanserer vi oss fra virkeligheten; samtalene kan føles mindre ekte. Det er også vanskeligere å faktisk finne ting å gjøre sammen når det er enklere å bare chatte på nettet.

 

6: Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

 

 • Flere møtepunkter
 • Store sosiale nettverk
 • Kortere tidsintervaller
 • Mange-til-mange situasjon.

 

DEL 2

 

1: hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

 

Vertikale sosiale systemer er sosiale relasjoner som foregår i virkeligheten, med familie og venner. Horisontale sosiale systemer er mer kompliserte og involverer bruk av sosiale medier og Internettet.

 

2: Hvordan kan teknologi styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

 

Teknologi kan simplifisere og minske problemer for kommunikasjon; både ved anonymitet og den naturlige avstanden slik kommunikasjon skaper.

 

3: Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

 

Sosiale nettverk kan gjøre det enklere for minoriteter å kommunisere og føre til en sterkere følelse av tilhørighet til samfunnet.

 

4: Kartlegg din egen hverdag. Hvor mange timer brukte du på å sove, trening, skole henge med venner, familie, alene på rommet? Når brukte du sosiale medier mest?

 

 

 

 

tirsdag 10. januar 2017

 

 

 • sto opp 0730; 7 timers søvn.
 • Skole til 1540
 • Hjemme rundt 1600
 • Et par timer med Netflix
 • Begynne å øve til prøve 1800
 • Legger meg til å sove 2300.

 

 • Brukte sosiale medier mest på skolen og den første tiden når jeg kom hjem.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s